Met trots delen wij het nieuws dat we op 14 december 2023 met succes onze ISO 14001-certificerig hebben behaald!

De ISO 14001-certificering vertegenwoordigt een internationaal erkende norm die de eisen voor een milieumanagementsysteem vaststelt. Onze toewijding aan duurzaamheid en milieuprestaties wordt hiermee officieel erkend.  

In het kader van deze certificering hebben we ons milieubeleid herzien en verder aangescherpt. Door het nauwkeurig in kaart brengen van alle milieuaspecten en -gevolgen, hebben we een diepgaand inzicht gekregen in onze ecologische footprint.
Het stellen van concrete doelstellingen en de succesvolle implementatie van het milieumanagementsysteem binnen onze organisatie weerspiegelen onze inzet voor een verantwoorde bedrijfsvoering.