Beleidsverklaring

Beleidsverklaring milieu management systeem ISO 14001 (november 2023)

Meinders Catering is meer dan 30 jaar geleden onder leiding van de broers Jan, Richard en Wim
Spierenburg opgericht. Wat begon als een kleine Amsterdamse delicatessenwinkel is nu uitgegroeid
tot een bloeiend cateringbedrijf. En nu is het tijd voor de volgende generatie om de leiding over te
nemen!

Bram, Bradley, Luuk en Gijs Spierenburg zijn de neven die klaarstaan om de toekomst van Meinders
vorm te geven. Ze hebben in maart 2023 de aandelen van Richard overgenomen en iedere
aandeelhouder krijgt zijn eigen verantwoordelijkheid binnen het bedrijf. De huidige directie bestaande
uit Peter Duwel en Jan Spierenburg blijven voorlopig aan boord om de overgang soepel te laten verlopen.

Wat heeft de toekomst in petto voor Meinders? De nieuwe generatie heeft een ambitieuze
groeistrategie uitgewerkt. Ze willen de relaties met bestaande klanten verder versterken en nieuwe
klantsegmenten aanspreken. Ook willen ze nieuwe concepten lanceren en de processen nog efficiënter
maken.

Echter het allerbelangrijkste voor Meinders is om hun klanten te ondersteunen waar nodig. De nieuwe
generatie wil haar klanten de beste totaaloplossing bieden voor elk eetmoment van de dag. Meinders wil
de toonaangevende cateraar zijn waar klanten op kunnen vertrouwen, waar continuïteit van de relatie hoog
in het vaandel staat en waar ze op kunnen bouwen nu en in te toekomst.

Bij Meinders zijn we klaar voor die toekomst en we kijken uit naar de uitdagingen die voor ons liggen.

Visie
Leven en eten zijn niet los van elkaar te koppelen. Sterker nog: eten verrijkt je dag. Niet alleen door
een uitstekende smaak en kwaliteit maar ook omdat eten mensen met elkaar verbindt. Of het nu gaat
om een ontbijt, vergadering, diner of even snel een broodje tussendoor, eten bepaalt voor een groot
deel de sfeer en dat wordt steeds belangrijker. Daarnaast houdt de moderne gast zich niet langer aan
de traditionele eetmomenten. Elk moment van de dag moet er gezond eten en drinken beschikbaar zijn.
Comfort, vers, kwaliteit en smaak zijn daarbij niet weg te denken.

Missie
Van eten een feestje maken. Meinders is continu bezig met de ontwikkeling en productie van gezond,
lekker en innovatief eten voor elk moment van de dag om onze klanten steeds opnieuw te verrassen
en een topdag te bezorgen met mooie, dagverse producten en liefde voor het vak.

Strategie
Lekker, gezond, vers eten voor elk moment van de dag, nu en in de toekomst is waar Meinders voor
staat. Om dat te bewerkstelligen is de strategie en focus in 2023 herijkt.

Om de processen en de kwaliteit van de output van de organisatie te optimaliseren, moet de
bedrijfsvoering van Meinders Catering goed worden geborgd en worden geoptimaliseerd. Naast de
vastlegging van het kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem en de daaruit voortkomende FSSC 22000
normering wil Meinders tevens haar milieu en duurzaamheidsorganisatie borgen voor te toekomst.

Om dat te bewerkstelligen heeft Meinders Catering in 2023 een managementsysteem opgezet en
geïmplementeerd conform de eisen van ISO 14001. Het voldoen aan de verwachtingen van
opdrachtgevers en relevante belanghebbenden en het continu verbeteren van de interne organisatie
staat daarin centraal.

Een combinatie van risico-inventarisaties, interne evaluaties, compliance op Wet- en regelgeving,
klanttevredenheidsanalyses, milieuaspectanalyses en interne audits draagt bij aan het identificeren
van mogelijke verbeteringen binnen de processen van onze organisatie. Door het analyseren van
informatie en het implementeren van verbeteringen op basis van deze informatie ontstaat een lerende
organisatie waar continue verbetering centraal staat.

Meinders Catering zal er alles aan doen om de eisen t.a.v. milieumanagement in de bedrijfsprocessen
te integreren, alle middelen die nodig zijn om milieumanagement te bewerkstelligen beschikbaar te zullen
stellen om te bewerkstelligen dat het milieumanagementsysteem de beoogde resultaten zal behalen.

Meinders zal tevens intern en extern communiceren over het belang en de doeltreffendheid
van het milieumanagementsysteem. Meinders Catering heeft daarmee milieubescherming, het
behoud van natuurlijke hulpbronnen, het voorkomen van verontreiniging en de voortdurende
verbetering van haar milieuprestaties hoog in het vaandel staan.

De scope van het managementsysteem is bepaald als:
Productie en assemblage van warme en koude maaltijden en maaltijdcomponenten.