Disclaimer

Meinders Catering is een handelsnaam van Meinders Catering B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09186584.

Aansprakelijkheid
Meinders Catering heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend en accepteert Meinders Catering geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

Deze website kan (hyper)links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Meinders Catering. Meinders Catering is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Privacy
Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van het privacy statement van Meinders Catering.

Auteursrechten
De auteursrechten en alle andere (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot deze website, waaronder onder meer begrepen software, audio, video, tekst en foto's behoren toe aan Meinders Catering of haar licentiegevers.

Algemene Voorwaarden
Op opdrachten aan en dienstverlening door Meinders Catering zijn de Algemene Voorwaarden van Meinders Catering van toepassing. Deze Algemene Voorwarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34207.

Beeld- en woordmerk
Het beeld- en woordmerk MEINDERS CATERING is eigendom van Meinders Catering.


logo-meindersc

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Meinders Catering viainfo@meinderscatering.nl of per telefoon via 020 6170310.